Black Butler Wiki
Advertisement

Ludzie.jpg

Ludzie (人間, Ningen) są mocno ograniczonymi istotami. W przeciwieństwie do duchów, demonów czy aniołów nie są jacyś specjalni. Większość pozbawiona jest jakiś większych, bardziej znaczących umiejętności.

W Wiktoriańskiej Anglii dużą rolę odgrywało pochodzenie osób, ich status społeczny. Oczywiście, najwyższą pozycję w społeczeństwie zajmowała rodzina królewska, król, królowa, książę, księżna itd.

Bardzo ważna była arystokracja. Oto tytuły, które dane nam było poznać:

  1. Baron – w Europie Zachodniej wyższy, dziedziczny tytuł szlachecki, niższy od hrabiego.
  2. Earl – wym. erl – w Anglii tytuł arystokratyczny niższy od markiza, odpowiadający hrabiemu.
  3. Hrabia – dziedziczny tytuł arystokratyczny (w Polsce do 1921 r.).
  4. Lady – wym. lejdi – tytuł przysługujący żonie i córkom lorda.
  5. Lord – angielski, dziedziczny tytuł szlachecki (przez najstarszego syna) uprawniający do zasiadania w Izbie Lordów
  6. Markiz – tytuł szlachecki, używany szczególnie we Francji.
  7. Milady – wym. milejdi – ogólne określenie na angielską szlachciankę.
  8. Milord – tytuł grzecznościowy używany w Anglii przy zwracaniu się do głów rodzin arystokratycznych.
  9. Sir – wym. ser – tytuł szlachecki w Anglii używany przed nazwiskiem.
  10. Wicehrabia – człowiek mający tytuł arystokratyczny niższy od tytułu hrabiego.
Advertisement