Black Butler Wiki
Advertisement

Maki.jpg

Opium jest substancją otrzymywaną przez wysuszenie soku mlecznego z niedojrzałych makówek maku lekarskiego. Najpopularniejszą jego pochodną jest morfina.

Lęk i jego konsekwencje spotykamy u większości ofiar katastrof. Przerażenie, strata bliskich, utrata mienia, wywołują różnie nasilone objawy niepokoju, histerii albo zupełnego odrętwienia, paraliżu na poziomie mentalnym i fizycznym. Nawet samo

Maki2.jpg

wspomnienie o tragedii może wyzwalać takie reakcje organizmu.

Bóle głowy, drgawki, drżenia, bezsenność, pląsawica będące konsekwencją lęku i przerażenia zwykle dobrze poddają się działaniu homeopatycznego Opium.

Kent podkreśla, iż w związku z silną podatnością pacjenta Opium na

Maki3.jpg

trwogę, reakcją zwykle spotykaną jest „odlot" prowadzący do wycofania się w swój własny świat.

Znany jest stan śpiączki lub stan bliski śmierci, gdy ciało i dusza są prawie rozdzielone od siebie, jak w czasie snu, a życie wisi na włosku. Osoba, której pisane jest „powrócić", ma uczucie jakby pozostawała we śnie, jest odrętwiała i zdominowana strachem, a ciało jakby nie należało do niej.

Informacje zaczerpnięte z: