Black Butler Wiki
Advertisement

Artykuł w gazecie o śmierci Annie Chapman, powrót Kuby Rozpruwacza

The Times jest gazetą ukazującą się w Londynie. Jest popularnym pismem, czytanym zarówno przez szlachtę, jak i mieszczaństwo, plebs oraz służbę. To właśnie to czasopismo rozgłośniło sprawę serynych morderstw dokonywanych na prostytutkach, jak i o brzydkich metodach zdobywania pieniędzy przez rodzinę Azurro.

Advertisement