FANDOM


Willian henry fox talbot
William Henry Fox Talbot był angielskim naukowcem, jednym z wynalazców technologii fotograficznej. Dziwne plotki krążyły wokół ostatniego aparatu, który stworzył. Plotka głosiła, że jeśli zrobiło się komuś nim zdjęcie, po wywołaniu fotografii pojawi się na niej coś najważniejszego w życiu dla tej osoby.

CiekawostkiEdytuj

  • William Henry Fox Talbot to angielski archeolog, chemik, botanik, lingwista oraz matematyk, najbardziej znany jako pionier fotografii. Talbot był wynalazcą procesu negatywowego w fotografii czarno-białej, który umożliwiał wykonywanie wielu odbitek.